SPAR Result®

Beproefde & succesvolle aanpak

Waar het ons om gaat is dat elk verbetertraject, hoe uitdagend ook, leidt tot de gewenste resultaten. Met SPAR Result® bent u gewaarborgd van een optimaal resultaat.

Wilt u ontdekken wat het commercieel vermogen van uw organisatie is en welk verkooppotentieel u onbenut laat? Vraag dan nu de gratis prescan aan.

 • Scan

  De scan fase geeft inzicht in wat verbeterd kan worden om commerciële ambities sneller waar te maken. Dit doen we door het commerciële vermogen van uw organisatie te meten. We inventariseren o.a. met interviews hoe de organisatie is ingericht, welke tools gebruikt worden door verkoopmanagement en verkopers, hoe de organisatie gemanaged wordt en hoe verkoopgesprekken gevoerd worden. Er worden persoonlijke profielen opgesteld van uw commerciële medewerkers. Het persoonlijke profiel geeft de performance aan op de essentiële sociale- en mentale vaardigheden, die nodig zijn om snel vertrouwen te winnen. Tevens worden o.a. de veranderingsbereidheid, de algemene commerciële performance en sterktes en valkuilen inzichtelijk gemaakt.

 • Plan

  Met het plan van aanpak presenteren we de verbeterpunten en welke acties nodig zijn om het commercieel vermogen te vergroten. Zowel proces als op menselijk vlak. Het plan van aanpak voorziet ook in welke doelstellingen gerealiseerd worden met het effectueren van de verbeter- en ontwikkelpunten

 • acties

  Concrete acties zorgen voor het effectueren van de verbeteringen, die nodig zijn om de commerciële ambities van uw organisatie sneller en blijvend waar te maken. De acties zijn gericht op het verbeteren van de inrichting van uw verkooporganisatie en de performance van de verkopers en verkoopmanagers. Met training en coaching worden de veranderingen duurzaam geborgd in uw organisatie.

 • resultaatmeting

  Resultaatmeting is een van onze belangrijkste pijlers, zo niet dé belangrijkste. In deze fase worden de resultaten van het verbetertraject geëvalueerd. Zijn de vooraf gestelde doelstellingen behaald? Is het commercieel vermogen geoptimaliseerd? Tussentijds vindt er continue evaluatie plaats, om indien nodig, te anticiperen op veranderende situaties.