02 apr 2021

Wendbare organisatie - flexibele medewerkers
Onder invloed van digitalisering, robotisering en technologie veranderd de wereld om ons heen in sneltreinvaart. Wat betekenen deze veranderingen voor uw organisatie en medewerkers? De mate waarin u erin slaagt te anticiperen op de veranderingen, bepaald uw succes in de toekomst. De wendbaarheid van uw organisatie en uw mensen is allesbepalend. Wendbaarheid Om wendbaar te zijn en om flex...