Wendbare organisatie - flexibele medewerkers

02 apr 2021

Talentmanagement maakt uw organisatie wendbaar

Onder invloed van digitalisering, robotisering en technologie veranderd de wereld om ons heen in sneltreinvaart. Wat betekenen deze veranderingen voor uw organisatie en medewerkers? De mate waarin u erin slaagt te anticiperen op de veranderingen, bepaald uw succes in de toekomst. De wendbaarheid van uw organisatie en uw mensen is allesbepalend.

Wendbaarheid

Om wendbaar te zijn en om flexibel aan te kunnen passen aan een toekomst die snel verandert door technologie en digitalisering, zijn vaardigheden, zoals communiceren, samenwerken, zelfregulering, probleemoplossend vermogen, kritisch denken- en creativiteit nodig. Deze ‘21st century skills’ hebben vaak niet direct te maken met wat iemand kan of weet om zijn functie goed uit voeren. Om deze reden blijven ze buiten de scoop van ontwikkeling. Dit maakt medewerkers en organisaties kwetsbaar bij veranderingen. Juist wel aandacht hebben voor het ontwikkelen van deze vaardigheden is een belangrijk aspect binnen talentmanagement.

Talentmanagement

Talentmanagement gaat naast het ‘in kaart brengen van sterke punten’ – een sterke puntenanalyse die inzicht geeft in wie ben ik, waar ben ik goed in, wat kan ik bijdragen – vooral ook over het karakter van medewerkers. Talentmanagement gaat over het totale plaatje van kennis, kunde en het karakter. Juist het karakter en de aan het karakter gekoppelde drijfveren bepalen voor een belangrijk deel het ontwikkelpotentieel van medewerkers.

Door als organisatie goed te bedenken welke mensen er bij de organisatie passen die je wilt zijn, weet je ook welke mensen je nodig hebt om de gezamenlijke doelen te bereiken. Mensen die met hun hart voor de organisatie werken, creëren het meeste waarde voor de organisatie. Als je vanwege de bedoeling van de organisatie werkt voor de organisatie, dan werk je met je hart voor de organisatie.

De energie die nodig is om vanuit het hart te werken zit dieper dan vanuit het hoofd of met de handen. Om die diepere energiebron aan te boren, is leiderschap nodig. Leiderschap met het oog op de bedoeling, het waarom van de organisatie.

Talentmanagement maakt wendbaar

Talentmanagement een essentieel onderdeel laten zijn van de bedrijfscultuur, op een dusdanige wijze dat het de organisatie kenmerkt en waarbij werknemers regie hebben over hun eigen ontwikkeling, maakt wendbaar.

Om dit te realiseren moeten we eerst de organisatiestructuur aanpassen op de bedoeling van onze organisatie. Wat is de bedoeling van uw organisatie? Weten uw medewerkers wat de bedoeling is van de organisatie waarin ze werken? Stel nu, u geeft antwoord op de vragen, zoals: Waarom bestaat onze organisatie? Stel, we zouden ophouden te bestaan, wat gaan onze klanten dan missen? Komen de antwoorden van u, de leiding en de medewerkers dan overeen?

Samen de schouders eronder

Organisaties met onderlinge verbindingen tussen afdelingen en optimale onderlinge relaties tussen medewerkers, zijn effectiever en efficiënter. Vanuit een eenheidsgedachte samen de schouders eronder zetten, zodat de organisatiedoelen worden behaald. Hiervoor zijn goede relaties tussen medewerkers, zowel horizontaal als verticaal essentieel. Voor een goede samenwerking en optimale onderlinge relaties zijn naast heldere doelen, acceptatie van elkaars karakterologische verschillen en gebruik maken van elkaars complementaire kwaliteiten en zo elkaar aanvullen, van belang.

Dynamische structuur

Om optimaal gebruik te kunnen maken van elkaars kwaliteiten is een dynamische structuur nodig. Een organisatie met een platte, dynamische structuur en waarbij verantwoordelijkheid gegeven wordt aan medewerkers, maakt organisaties wendbaarder. Tevens stimuleert een dergelijke structuur leren en ontwikkelen van de medewerkers in de dagdagelijkse praktijk.

Leiderschap

De transitie naar een cultuur, waarbij talentmanagement en daarmee talentontwikkeling centraal staat, vraagt ook om leiderschap. Leiderschap gericht op een veilige omgeving, waar fouten mogen worden gemaakt en waar ieders inbreng er toe doet.  Leiderschap gericht op onderlinge verbinding en het stimuleren van een mindset, waarbij we elke dag vragen hoe we elkaar kunnen helpen om het morgen weer beter te doen. Dit betekent ook het geven van verantwoordelijkheid en elkaar helpen en ondersteunen bij ontwikkeling.

Budgetneutraal ontwikkelen, zonder dat het u iets kost?

Het is nu een interessant moment om uw organisatie wendbaar te maken en voor te bereiden op de snel veranderende wereld. De regeling ‘leren en ontwikkelen’ maakt het voor MKB ondernemingen maakt mogelijk om een dergelijke transitie budgetneutraal te realiseren. Er is € 25.000,- beschikbaar voor u als MKB-ondernemer.

Gratis adviesgesprek?

Vraag gerust een gratis adviesgesprek aan. Onder het motto: “Er is altijd ruimte tot ontwikkeling”, verkennen we graag samen met u de meest interessante mogelijkheid, passend binnen de regeling,

 

EENS VAN GEDACHTE WISSELEN OVER DIT ONDERWERP?

NEEM GERUST CONTACT OP VIA ONDERSTAAND CONTACTFORMULIER
[contact-form-7 id=”226″ title=”contact form”]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *